parallax background

Tvoríme v duchu minimalistického dizajnu, lebo podľa nás
v jednoduchosti je krása.

Ing.
Gábor Kovács

Zakladateľ, hlavný projektant

Absolvent Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (2016).
Spolupracuje s renomovanými profesionálnymi firmami v stavebníctve. Má viacročné skúsenosti aj z druhej strany projektovania, ktoré nadobudol počas pôsobenia ako stavbyvedúci.


Poskytujeme komplexné služby v oblasti stavebníctva, od projektovania cez vizualizácie až po kompletné vybavenie všetkých potrebných stavebných a iných povolení.


Projektovanie

Projektovanie

Príprava kompletnej projektovej dokumentácie všetkých stupňov.

Vizualizácia

Vizualizácia

Vizualizácia pomocou realistických 3D modelov.

Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť

Vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudácie, zabezpečenie stavebného, autorského a technického dozoru.